8. april 2022

Raunonia-projektet præsenteret for erhvervslivet

Styregruppen bag nye ferieboliger på Ringkøbing Fjord præsenterede fornyeligt deres planer for byens erhvervsliv. Visionen er Raunonia vil skabe ekstra omsætning i Ringkøbing over hele året, hvilket er nødvendigt, hvis detailhandel skal overleve, og byen skal være et aktivt og levende sted at bo i fremtiden.

- Vi har glædet os til at fortælle om vores vision, for vi er stolte af projektet, som vi mener, vil være en gevinst for byen og hele området ved at tiltrække en anden type turister, der også kommer uden for højsæsonen, og dermed skabe både arbejdspladser og meromsætning til butikker og kulturliv.

Sådan siger Finn Juhl, koordinator i ErhvervsVækst Ringkøbing og talsperson for styregruppen bag Raunonia-projektet.

På Hotel Fjordgaarden fik omkring 40 repræsentanter fra detail- og erhvervslivet i Ringkøbing mere at vide om ferieboligerne, og hvilken betydning de kan få for byen. Her tog deltagerne både nysgerrigt og positivt imod projektet.

- Raunonia er et lokalt projekt – med streg under lokalt. For os i styregruppen handler det om at skabe en positiv udvikling og vækst i hele byen, og vi ønsker, at husene bliver solgt til lokale investorer. Raunonia er udtænkt af folk i Ringkøbing, og forbliver forankret hos lokale kræfter, fastslår Finn Juhl.

Bæredygtigt byggeri med respekt for byen

På mødet præsenterede blandt andre arkitekt Bo Christensen tankerne bag Raunonia, og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Spørgsmål der blandt andet gik på udformning og placering.

- Udformningen af byggeriet er ikke låst fast endnu, men der bliver tale om huse udført med et let udtryk med træbeklædning som det fremtrædende, og med forskelligartet og varieret udtryk. Der bliver udarbejdet en projektlokalplan, som investorer og andre skal overholde, og den fastlægger både udseende og materialevalg. Vi ønsker at skabe et spændende miljø, der naturligt udvider Ringkøbing ud i fjorden, og som både lokale og turister har adgang til og kan nyde, forklarer Bo Christensen, der har tegnet projektudkastet.

Han fremhæver, at hele projektet bygger på bæredygtige valg og løsninger. Det gælder for eksempel også parkeringsforhold, der selvfølgelig er tænkt ind som en helhed. Her ønsker man at bygge en moderne P-kælder ved Toften, som gæster i ferieboligerne på fjorden skal benytte.

Et attraktivt sted at besøge og bo

Direktør i Destination Vestjylland Peer Kristensen deltog i mødet, hvor han fortalte om, hvordan destinationen ønsker at markedsføre området på helårsturismen og de enkelte byers særlige kendetegn og egenskaber. Og så pegede han på manglen af ferieboliger til kortere ophold, der typisk er eftertragtet uden for højsæsonen.

Det er dét ønske som Raunonia-projektet, ifølge Finn Juhl, tapper ind i:

- Det er døgnturisterne, vi gerne vil have til i Ringkøbing. Dem som tager en forlænget weekend, når det passer dem, og som går ud og spiser om aftenen. Det liv, gæsterne skaber i efterår- og vintersæsonen, vil også gøre Ringkøbing til et mere attraktivt sted at bo, hvilket igen er med til at skabe en positiv udvikling i byen. Og det er i sidste ende det, som vi ønsker med Raunonia, siger Finn Juhl.

 

 

16. Januar 2019

Ranonia – Ringkøbings nye ferieby

ErhvervsVækst Ringkøbing har igennem en længere periode arbejdet med planerne om en fortsat udvikling af Ringkøbing Havn. Dette arbejde er nu så langt fremme, at arbejdsgruppen bag de spændende planer er klar til løfte mere af sløret for Ranonia, der er titlen på Ringkøbings nye ferieby. En ferieby der placeres som en del af Ringkøbing havn.

Det lokale erhvervsliv står bag initiativet

Finn Juhl, der er koordinator for ErhvervsVækst Ringkøbing siger: ”Vi præsenterede de overordnede tanker allerede i 2017 og har siden oplevet stor interesse for Ranonia. Denne interesse betyder, at vi nu er klar til at gå videre med projektet, og orientere nærmere om de spændende tanker bag Ranonia – som vi håber bliver Ringkøbings nye ferieby. Vi er sikre på, at Ranonia vil give Ringkøbing og hele kommunen et yderligere løft; og samtidigt spille godt sammen med alle de øvrige spændende turistudviklingsprojekter, der er i gang i Ringkøbing-Skjern Kommune. ErhvervsVækst Ringkøbings opgave er netop at skabe fundamentet for yderligere vækst her i Ringkøbing. Det vil Ranonia i den grad være med til, og sikrer dermed et endnu bedre fundament for byens udvikling; eksempelvis når det handler om Ringkøbings handels- og restaurationsmiljø – og skabe grundlag for yderligere arbejdspladser”.

Ranonia – en attraktion i sig selv

Planerne for Ranonia er skabt i et samarbejde mellem ErhvervsVækst Ringkøbing og Arkitektfirmaet Bo Christensen, og ambitionerne er store. Alt efter udformningen og boligtyper skal Ranonia kunne inkludere op til 250 ferieboligenheder og eventuelt også husbåde.
”Vi er helt klart inspireret af det historiske og det maritime i udviklingen af Ranonia. Vi har dyb respekt for Ringkøbings historiske særkende og ikke mindst placeringen ved havnen og Ringkøbing Fjord. Vi har tænkt feriebyens form som konturerne af et skib eller en fisk, hvor vi ser fiskebenene danne strukturen ” siger artkitekt Bo Christensen og fortsætter: ”Vores ambitioner er at skabe en ny ferieby, der i princippet kan være en attraktion i sig selv, og som kan tiltrække turister, der har lyst til at bo i en levende købstad som Ringkøbing – og samtidigt tæt på fjorden, naturen og kort til Vesterhavet”.
Mulighederne for at bygge en ferieby ved havnen er allerede tænkt ind i Ringkøbing by’s helhedsplan, der blev offentligtgjort i 2017 – og tankerne bag Ranonia flugter med helhedsplanens tanker.

Kommunen tænker positivt om projektet

Erhvervsvækst Ringkøbing havde inviteret borgmester Hans Østergaard med til pressemødet forud for de kommende borgermøde, hvor projektet i første omgang blev udfoldet.
”Projektet ser både spændende og interessant ud. Vi hilser altid nye og ambitiøse initiativer velkomne, særligt når formålet med dem er at styrke den positive udvikling, som kommunen er inde i,” siger borgmester Hans Østergaard, og fortsætter:
”Vi er før blevet præsenteret for tankerne bag projektet og er nu spændte på det videre forløb. Næste skridt er at vi modtager en formel projektansøgning, som både administrationen og byrådet skal vurdere. Personligt hæfter jeg mig ved, at projektudviklerne har tænkt dialogen med både havnen og resten af Ringkøbing tidligt ind i projektet. Det er også interessant, hvordan feriebyen skal åbne området op med aktiviteter til glæde for hele kommunen og samtidig understøtte turismen og ikke mindst handelslivet.”

Orienteringsfase

Projektet med Ranonia er nu så langt fremme, at projektmagerne er klar til at orientere offentligheden nærmere. Dette sker via et borgermøde, der afholdes den 5. februar kl. 19-21 i Rådhushallen i Ringkøbing. Forinden er de nærmeste interessenter på Ringkøbing Havn orienteret på et dialogmøde den 22. januar. Og det er netop dialog som der indbydes til den 5. februar, slår Finn Juhl fra ErhvervsVækst Ringkøbing fast.
”Vi er klar over, at det er et stort projekt vi her forsøger at søsætte” nævner Finn Juhl: ”Derfor er vi også meget lydhøre og interesserede i at komme i dialog omkring Ranonia projektet. Vi er sikre på, at borgerne i Ringkøbing har gode ideer og forslag til projektet, der kan gøre ideen endnu bedre, derfor håber vi, at mange har tid og lyst til at deltage i borgermødet og dialogen”.
Ringkøbing Udviklingsforum har lovet at koordinere orienteringsfasen og står derfor som arrangør af dialog- og borgermøderne. Formand for Ringkøbing Udviklingsforum H. C. Vestergaard siger i den forbindelse: ” Vi er netop sat i verden for at være med til at koordinere de mange spændende projekter, der bl.a indgår i Helhedsplan Ringkøbing 2050. Ranonia er et af disse projekter. Derfor stiller vi os også gerne til rådighed for denne del af arbejdet med at skabe en nyt og særdeles spændende projekt i Ringkøbing. Vi håber mange deltager i borgermødet.