Medlemskab

Foreningen blev stiftet på generalforsamlingen d. 05.12.2012 og er registreret med cvr. nr. 34740984.

Finansieringen af initiativet sker via medlemskab, hvor der betales et årligt kontingent.

Kontingentstørrelsen afhænger af virksomhedens størrelse og umiddelbare interesse/fordel i projektet.

 

Kontingentsatser

Årlig betaling for deltagelse vil være

• Kr. 25.000 for ”primære ”interessenter, der har en betydelig interesse

• Kr. 10.000 for virksomheder med flere end 20 medarbejdere

• Kr. 5.000 for virksomheder med mindre end 20 medarbejdere

• Kr. 2.000 for øvrige interessenter med periferisk interesse

Alle beløb er excl. moms.