Ranonia Ferieprojekt ved Ringkøbing Havn

Ranonia – Ringkøbings nye ferieby

ErhvervsVækst Ringkøbing har besluttet at hjælpe med etablering af en fortsat udvikling af Ringkøbing Havn. Derfor står vi bag forarbejdet til en evt. etablering af Ranonia, der er titlen på Ringkøbings nye ferieby. En ferieby vi foreslår placeret som en forlængelse af Ringkøbing havn.

Se foreløbige illustrationer her.

 

Spørgsmål & svar om Ranonia 

 

Hvem står bag projektet?

Det er Erhvervsvækst Ringkøbing (EVR) der har igangsat arbejdet med at undersøge om Ranonia kan realiseres. Det har vi gjort fordi vi vil sikre at vi også har en attraktiv og aktiv by i fremtiden. EVR er en privat forening med 40 medlemmer.

 

Hvad skal Ranonia området indeholde?

Området skal ud over ferieboliger også indeholde rekreative arealer. Det kunne f.eks. være vandsport, et havnebad, spisesteder og lystbådehavn. Det skal med andre ord være et område der både er til gavn for de lokale og de gæster der bor i ferieboligerne.

 

Hvad med trafik og infrastruktur?

En samlet løsning på parkering og trafik er en del af vores projektforslag. En af de ideer der arbejdes med er muligheden for en nedgravet p-kælder med el-ladestandere til alle biler. Det er afgørende for Erhvervsvækst Ringkøbing, at Ranonia projektet har en løsning på infrastrukturen i byen.

 

Kan Ranonia ligge et andet sted, f.eks. ved Vonåen?

I 2019 ophævede Miljøministeriet Strandbeskyttelsen på få udvalgte steder i Danmark. Her var arealet ud for rådhuset i Ringkøbing et af dem. Alle andre kystnære arealer i nærheden af Ringkøbing er under Strandbeskyttelsen og er derfor ikke alternative placeringer. Vonåen er derudover fredet naturområde.

 

Skal der ikke være borgerinddragelse?

EVR vil rigtig gerne have borgernes forslag til hvordan Ranonia projektet kan se ud, hvilke funktioner man kunne tænke sig på området, hvordan infrastrukturen kan løses osv. I 2019 blev der afholdt et borgermøde, hvor der kom flere forslag. Når det er afklaret om der kan etableres et projekt på det foreslåede areal, ser vi gerne en aktiv borgerinddragelse i detailplanlægningen.

Har du gode ideer, kommentarer eller andet til projektet er du velkommen til at sende dem til os ved at bruge formularen længere nede på denne side. 

 

Hvem skal betale for Ranonia?

Der skal findes investorer til projektet. Det kan både være lokale og eksterne. EVR afholder i øjeblikket omkostningerne til forundersøgelserne.

 

Ranonia – vi hører gerne dine kommentarer.

Vi vil gerne i dialog omkring udviklingen af Ranonia. Kom derfor gerne med dine kommentarer/input/forslag til Ranonia.

Hvad er 5 + 4 (angiv med bogstaver)