ErhvervsVækst Ringkøbing

Historien kort

ErhvervsVækst Ringkøbing er et lokalt initiativ – der har til formål at bakke op om en positiv erhvervsudvikling i byen og området. Ringkøbing har desværre mistet et par toneangivende store arbejdspladser. I 2011 lukkede Velux vinduesfabrikken og dette var ikke mindst anstødsstenen til at en række lokale erhvervsfolk tog initiativ til at tage sagen i egen hånd.

Ideen blev bearbejdet i RH 6950, der er Ringkøbing Håndbolds erhvervsnetværk og i slut 2012 blev ErhvervsVækst Ringkøbing etableret; og de første møder i bestyrelsen blev afholdt i foråret 2013.

Bestyrelsen kan heldigvis glæde sig over en særdeles positiv opbakning blandt de lokale erhvervsvirksomheder; og i 2013 rundede foreningen flere end 40 virksomheder, der alle betaler et årligt kontingent.