Arbejdsgrupper (for medlemmer)

I forbindelse med et medlemsmøde d. 07. maj 2013 blev det besluttet at nedsætte en række arbejdsgrupper:

 

Gruppe 1 - Investor & Iværksættere (Business Angels)

Skal arbejde som bindeled mellem lokale investorer og lokale iværksættere. Det er meningen, at arbejdsgruppen skal være kontaktpunkt for de projekter hvor lokale iværksættere har en ide OG en forretningsplan men mangler investorer. Forretningsplanen skal gennemgåes og der skal udarbejdes ”salgsmateriale” for hver case. 

Deltagere fra bestyrelsen er: Kaj Damgaard / kd management (Gruppeformand) og Ove Iversen / KPMG.

 

Gruppe 2 - Markedsføring og PR

Arbejdsgruppen skal arbejde med hvor og hvordan vi markedsfører såvel lokalområdet som ErhvervsVækst - Ringkøbing og samtidig med at finde de ”gode historier” og få disse frem. Endvidere skal arbejdsgruppen arbejde med lobby-virksomhed i forhold til eksterne interessenter, så som kommune m.fl.

Lobbyarbejde samt evt. behov for erhvervsspejdere kan med fordel koordineres med de andre arbejdsgruppers behov herfor.

Deltagere fra bestyrelsen er: Alfred Berg / BoligCenter Vestjylland (Gruppeformand) og Boy Boysen / Vestjysk Marketing ApS.

 

Gruppe 3 - Støtte til KRAFT- projektet

Gruppen har som mål, at finde initiativer der under-støtter KRAFT-projektet i bredest forstand.

Initiativerne kan være, at fremme investeringen, markedsføre projektet bredt eller initiativer der f.eks. kan give projektet mere omtale eller som kan fremrykke åbningen. Et eksempel på sidstnævnte er etablering af et antal vindmøller, der kan bidrage til finansieringen (a la Hvide Sande Havn modellen). Initiativerne kan/ skal naturligvis koordineres med den officielle organisation bag projektet med Peter Sand i spidsen.

Deltagere fra bestyrelsen er: Peter Byskov / Jens Byskov A/S (Gruppeformand) og Alfred Berg / BoligCenter Vestjylland.

 

Gruppe 4 - Efterskole (handicap eller idræt)

Der skal etableres et samarbejde mellem landsorganisationer om etablering af en efterskole for handicappede.

Gruppen skal også arbejde med at understøtte de videre praktiske tiltag, herunder f.eks. lokaler (kunne f.eks. være Rindum Plejehjem). Det vurderes at der kan skabes 30-50 arbejdspladser alene ved dette projekt og det er et vigtigt projekt i markeringen af såvel vort område som vor ErhvervsVækst organisation.

Deltagere fra bestyrelsen er: Kenneth Kristensen / B. & V. Kristensen A/S (Gruppe-formand), Per Green / Green Ejendomme ApS og Kaj Damgaard / kd management.

 

Yderligere oplysninger om den enkelte gruppes arbejde og/eller hvis medlemskab af en arbejdsgruppe ønskes kan ske ved henvendelse til Erhvervskoordinator Jan Abel Larsen på tlf. 21 22 48 66 eller mail jan.abel@mail.dk