Beretning ErhvervsVækst Ringkøbing 2015

 

På vegne af bestyrelsen for ErhvervsVækst Ringkøbing vil jeg gerne aflægge beretning for foreningens 3. år.

 

Vi har desværre været nødt til at flytte generalforsamling. Det har naturligvis betydet færre deltagere end de forrige år – men jeg vil naturligvis ikke undlade at takke jer, der er kommet for jeres deltagelse her på generalforsamlingen. Dejligt at vi mærker fortsat stor opbakning.

Som bekendt blev de første spæde spadestik til vores forening blev taget tilbage i 2012. Det var i Ringkøbing Håndbolds Erhvervsnetværk vi blev enige om at tage Sagen i egen hånd! Baggrunden var noget – for ikke at sige meget - dyster. Dengang var anstødsstenen til etableringen at der stod en kæmpestor industribygning på Ribovej, der var gabende tom og hvor der var masser af muligheder for udvikling af nye initiativer. Dengang var Ringkøbing præget af pessimisme. I dag synes jeg at vi har en helt anden positiv syn på tingene. Et af ErhvervsVækst Ringkøbings primære mål var at være med til at sætte en ny positiv dagsorden: At vi tænker positivt og ser muligheder; frem for at tænke negativt og se alle problemer.Dette mål mener jeg at vi kan sætte et stort V tegn ud for. Vi har fået en helt anden positiv tilgang nu. Og her tænker jeg ikke kun internt i foreningen men helt generelt. Jeg tænker også i forhold til kommunen, Erhvervsrådet, det øvrige erhvervsliv med videre.

Vi satte os selv to primære mål for det seneste bestyrelsesår.

For det første ville vi være med til at sikre etableringen af Oplevelsescentret KRAFT og for det andet ville vi sikre at der nu kom gang i Velfac.

 

Velfac

Tager vi det sidste kan vi heldigvis glæde os over at der nu rent faktisk er LIV i bygningerne. To af områdets mest driftige virksomheder er lejere. ØSB med cirka 2000 kvm2 og JSB Plast med op imod 5000 kvm2. Ikke mindst sidstnævnte virksomhed betyder at der hver dag er masser af trafik til og fra. Det er jo dejligt. Vi sagde på sidste generalforsamling at der helt sikkert kom gang i udlejningen og vi fik heldigvis ret. Og det skyldes ikke mindst en rigtig stor indsats af Alfred Berg fra Estate Boligcenter Vestjylland. Tak for denne indsats Alfred – som du har udført uden bagtanke for at blive ejendomsmægler på ”sagen”. Det er særdeles prisværdigt. Jeg synes vi skal gi Alfred Berg en stor hånd for indsatsen.

Vi ved også at kommunen var MEGET tæt på at leje en meget stor del af kontorfaciliteterne som en del af rådhuset. De valgte dog til sidst Havnen. Vi ved også at udlændingestyrelsen har været på besøg og at de har været meget interesseret i at anvende Velfac som flygtningecenter. Med andre ord er der nu alvor bevægelse.

 

Vi tror på at de første lejere vil bane vejen for et reelt salg af bygningerne til etablering af noget nyt og spændende, der kan puste endnu mere liv i udviklingen. Og kan ErhvervsVækst Ringkøbing hjælpe til – på den ene eller anden måde – ja så er vi klar. Men vi er også klar over at det ikke bare er en enkelt opgave, at løfte rundt. Det er lidt som hønen og ægget. Hvordan skaffe lejere til et projekt når man ikke er ejer. Og hvem tør købe uden lejere? Og så er der hele problematikken med finansieringen. I dag er det jo ikke bare at gå ned i banken og få finansieret et projekt til måske 50 – 60 millioner uden lange lejekontrakter.

Jeg er før blevet kaldet naiv – men alligevel tør jeg godt igen i år sige at ved næste års generalforsamling er der sket noget! Der er fortsat en god dialog med Velfacs ejere og ejendomsmæglere

Det tør jeg godt vædde 3 flasker god rødvin på at Velfac er solgt om et år!

 

KRAFT

Det andet store fokuspunkt i året vi kigger tilbage på er etableringen af oplevelsescenter KRAFT. Et projekt, der skaffer 50-70 arbejdspladser og masser af turister og aktivitet til Ringkøbing. Som bekendt har der været mange op- og nedture i projektet. Det har virkeligt været en sej omgang. Men ting tager tid. Ikke mindst når vi snakker om et projekt af den størrelse. Derfor er det utroligt vigtigt, at der er fortsat fokus på KRAFT fra lokalside og at der bakkes op. Vi fornemmede tidligere at den politiske opbakning var ved at smuldre lokalt. At det var op ad bakke. Vi var bange for at politikerne ville ryste på hånden! Derfor tog vi initiativ på en række fronter. Vi tog initiativ til at skabe lokal interesse og forståelse for projektets muligheder ved at sørge for at flere end 500 virksomheder var medunderskriver på en OPBAKNINGSSKRIVELSE, der fik stor synlighed i Dagbladet og som helt klart har vendt holdningen til at være MEGET positiv. Og vi har sørget for liv på vores BAK OM KRAFT facebook side, hvor der nu er 1200, der har tilkendegivet deres opbakning. Sidst men ikke mindst har vi forsøgt at skabe konkret økonomisk opbakning her i efteråret ved at etablere en lokal indsamling. Men hvordan rejser man et beløb i en tid, hvor der er mange der gerne vil støttes. Ja vi tog kontakt til kunstner Eva Bay, der heldigvis var frisk på at male to fantastisk flotte malerier, som vi efterfølgende har solgt som kunsttryk. Målet var at vi kunne rejse 500.000,- og det lykkedes! For os var det også et mål at det ikke alene var virksomheder fra Ringkøbing, der kunne se ideen i at bakke op. Derfor glæder det os eksempelvis meget af de lokale sommerhusbureauer var friske til at lukke hullet til sidst med et rigtigt pænt bidrag. Vi glæder os også over at Eva Bays’ kunsttryk nu også kommer til at pryde InnoVest i Skjern og Turistforeningens kontor i Hvide Sande. Skal vi ikke også gi’ en hånd til Eva Bay og alle der har købt kunsttryk!

Vi overrakte i øvrigt den store check til direktør Peter Sand fra KRAFT og borgmesteren ved et lille festligt happening på rådhuset – og glæder os også at den lokale verdenspresse var til stede.

For mig var det faktisk lidt af en overraskelse, hvor svært det er at få erhvervslivet til reelt at bakke op økonomisk til denne type projekter. Ikke for at dryppe malurt i bægeret men skal vi satse på en positiv udvikling vil vi gerne opfordre Dem med de bredeste skuldre til at tage førerpinden i højere grad end vi oplever det i dagligdagen. Jeg mener, at har man ressourcerne – har man også i et vist omfang forpligtigelsen. Det dur i hvert fald ikke at alle blot læner sig tilbage og siger – det er ikke mit bord. Det må andre ta’ sig af. På den måde har vi jo ikke taget sagen i egen hånd! Tværtimod.

 

Medlemmer

Et kort status på medlemsantallet kan vi notere os et nogenlunde Status Qua. Enkelte er faldet fra og vi har budt nye medlemmer velkommen. Alt i alt kan vi glæde os over at har en opbakning, der betyder, at vi bliver ”regnet for noget” i forhold til omverdenen.

Vi har ikke gjort ”alverden” i det forløbne år for at øge antallet af medlemmer. Det tror jeg helt sikkert på at der er et potentiale i at gøre i det kommende år

 

 

 

Kommunen og erhvervscentret

 

Traditionen tro vil jeg også her i årets beretning komme ind på forholdet til kommunen og erhvervscentret; der som bekendt er særdeles vigtige samarsbejdspartner for Erhvervslivet og dermed ErhvervsVækst Ringkøbing. Når det gælder erhvervsrådet hilser vi Hans Jørn Mikkelsen velkommen som ny direktør. Vi er sikre på at vi nu har fundet den helt rigtige mand til dette vigtigte job. Hans Jørn kender lokalområdet og kender erhvervslivets behov. Det var godt set af erhvervsrådet at få Hans Jørn i førersædet. Nu glæder vi os til at se nye initiativer, der kan være med til at sparke gang i udviklingen endnu mere; og udnytte de positive toner.

 

Vi har også en kommune, der tør tænke nyt. Der er afsat massivt til vækstinitiativer. Og vi har naturligvis også i bestyrelsen indgående set på mulighederne for at nogle af de mange kroner kunne falde ned i Ringkøbing. Her i aften vil Helle Boller fra ErhvervsVækstForum fortælle om mulighederne. Og jeg vil gerne opfordre jer til at udnytte dette.

 

Jeg vil gerne rose byrådet for at turde tænke nye tanker. Og turde at investere fremfor blot at tænke i besparelser.

 

Jeg vil dog også gerne benytte lejligheden til at være lidt utålmodig. Her tænker jeg på debatten omkring A15’s udbygning til en 1 plus 2 løsning. Vi har fra Dag 1 haft trafikpolitikken på agendaen. Allerede i 2012 var der diskussioner og et forsøg på at præge landspolitikkerne. Vi deltog dengang i arbejdet, der blev varetaget af erhvervscentret. Men jeg synes ikke at der er sket meget siden da. Vi har en række gange markeret at vi var klar til at h jælpe; Men jeg må blot konstatere at der er laang vej igen. Lad os nu få skubbet mere aggressivt til den vej!

 

LokalVækst A/S

Jeg skal også her ganske kort komme ind på LokalVækst A/S. Den første investering er som bekendt foretaget i Joint Blades Rotor, hvor man er inde i testfasen. Jeg tror gerne af LokalVækst A/S vil høre om interessante nye projekter. Det kunne eksempelvis være generationsskifteprojekter.

Der er også værd at bemærke at vi tog initiativ til deltagelse i Immigrationsmesse i Holland. Dette skete i samarbejde med JKS og RKSK – et arrangement som blev en succes og derfor gentagether i år 2016. Og et medlemsarrangement med Palle Kjær, hvor der var fokus på salg. Vi var også inviteret i vestjyskBANK, hvor vi mødte bankens nye direktør Jan Ulsø Madsen, der fortalte om bankens udfordringer og svar på samme. En rigtig god aften, der også fremmede det sociale netværk, hvilket naturligvis også er særdeles vigtig for en forening som vores.

Jeg har også tidligere fortalt om vores ambitioner om at få en efterskole etableret i Ringkøbing. Vi tog de sidste livtag i 2015 for at få dette gennemført. Men vi må erkende at dette ikke lykkedes.

 

 

Fremtiden

 

Hvordan skal fremtiden være for vores forening? Er der en fremtid for ErhvervsVækst Ringkøbing? Er der nok af relevante talerør og erhvervsaktører? Der kan varetage vore interesser?

ErhvervsVækst Ringkøbing har nu levet i 3 år og som nævnt synes jeg godt at vi kan ”vinge” vores to væsentligste mål af – selvom jeg er klar over at vi ikke er helt i mål. Vi har i bestyrelsen ment at det var rigtigst at ta en drøftelse af fremtidige mål for at sikre dynamikken – alternativt er det også relevant at drøfte alternativet – selv om jeg nødigt ser vores fælles lille barn afgå ved døden… Men på den anden side skal man jo heller ikke holde liv i en død sild. Så er det trods alt meget sjovere at tæmme en vild laks!

For mig at se er der fortsat vigtige opgaver, der skal gøres. Vi har i bestyrelsen talt om en række nye muligheder eksempelvis om en helhedsplan for den indre by – set med erhvervsbriller. Hvordan kan vi være med til at udvikle detailhandlen og hvorfor er der eksempelvis ikke byferier ved havnen? Kunne vi være drivkraften i udvikling af denne opgave?

 

For at give den nye bestyrelse et godt grundlag for næste års arbejde vil vi efter generalforsamlingen bede jer trække i arbejdstøjet for at komme med jeres input.

 

Afslutning

Til sidst her i min sidste beretning vil jeg gerne takke min bestyrelse for samarbejdet. Vi har den holdning i bestyrelsen, at det er vigtigt med periodisk udskiftning for at give plads til nye ideer og nyt blod i bestyrelsen – det sikrer fortsat dynamik. Jeg proklamede allerede tidligt på året at jeg stod for skud til en udskiftning. Og jeg skal nok holde ord – så nye friske kræfter kan komme til. Tak til Alfred Berg der også forlader skuden i dag. Dejligt at ha en type som dig i bestyrelsen. Frisk og med gåpåmod – men også en ”terrier” når der skal arbejdes og mål opnås.

Til allersidst: Tak til vores erhvervskoordinator Finn Juhl, der har udført et særdeles kompetent arbejdeigen i år. Det er en fornøjelse at være formand for en forening, hvor du er pennefører. TAK for ordet!

 

Ringkøbing den 30. marts 2016